Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hegnssyn

Hegnssynet behandler sager om uenighed mellem naboer, der drejer sig om hegn i skel.

Hvis du oplever problemer med hegn i skel, er det altid en god idé først at forsøge at løse det ved en dialog med din nabo.

Hegnssyn

I første omgang bør du og din nabo prøve at lave en aftale om jeres hegn.

Det kan være en god idé at finde en alternativ løsning på udfordringen:

  • Har du særlige ønsker til det nye hegn, kan du tilbyde at gøre noget ekstra.
  • Er hegnet meget dyrt, kan du tilbyde at betale en større del af udgifterne.
  • Kræver hegnet meget vedligeholdelse, kan du tilbyde at gøre en større del af arbejdet.

Hvis I ikke kan blive enige, kan et hegnssyn være nødvendigt. Du skal være opmærksom på, at hegnssynet kun beskæftiger sig med sager, der vedrører hegn omfattet af hegnsloven. Det kan du læse en definition på nedenfor.

Hegnssynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af kommunen. Hegnssynet vil komme på besøg, for at se det hegn, sagen drejer sig om. Hegnssynet vil forsøge at få du og din nabo til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnssynet sagen.

Pris

Et hegnssyn koster 1.932 kr. og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet. Hvis du ikke har råd til at betale for et hegnssyn, kan du søge statsforvaltningen om hjælp til at betale sagens omkostninger.

Søg om hegnssyn

Hvis du ønsker et hegnssyn, skal du udfylde formularen Anmodning om afholdelse af hegnssyn.

I menuen herunder, kan du finde mere information om hegn, og hvordan du forholder dig til fælles hegn