Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nedrivning af bygninger

Inden du river en bygning ned, skal du dels anmelde det til Esbjerg Kommune og dels sikre dig, at nedrivningen foregår miljømæssigt ansvarligt.

Hvis du vil rive en bygning ned skal det ske efter Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om Miljøregulering af visse aktiviteter”.

Nedrivningsarbejde skal altid anmeldes skriftligt til Esbjerg Kommune via Byg og Miljø.

Du kan læse Esbjerg Kommunes regler for nedrivning  i ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune”.

I forbindelse med nedrivning og/eller renovering skal du være opmærksom på, om der kan være miljøfremmede stoffer, om bebyggelsen kan have bevaringsværdi eller er placeret indenfor kulturmiljø.