Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Byggeri

Har du brug for blandt andet at bygge om i din bolig eller bygge til din virksomhed, så kan du finde information nedenfor i forhold til, hvordan du starter processen.

Læs om at bygge garage/carport, udhus eller anden småbygning.

Bygge garage/carport, udhus og lignende

Du skal søge om byggetilladelse til at opføre en ny bolig - enfamiliehus, rækkehus, kædehus og dobbelthus.

Bygge ny bolig eller bygge til bolig

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri, uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Bygge om i boliger

Danmark er inddelt i henholdsvis by- og landzoner samt sommerhusområder.

Byggeri i landzone

Læs om bygningsnedrivning.

Nedrivning af bygninger

I forbindelse med tilladelse til opførelse, nedrivning af bygninger o. lign. opkræves et gebyr.

Byggesagsgebyrer

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om grunde, bygninger på grunde samt enheder i bygninger.

Bygnings- og boligregistret

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i.

Ejendomsskat

Hegnssynet har til opgave at træffe afgørelser i tvister om fælleshegn og egne hegn.

Hegnsyn

Du kan etablere ildsteder i lavt boligbyggeri uden byggetilladelse, hvis de er placeret mere end 2,5 meter fra skel.

Ildsteder og skorstensfejning

Bærende konstruktioner i et bygværk skal indplaceres i en konstruktionsklasse.

Konstruktionsklasse

På denne side gives meddelelse om adresseændringer og vejnavne, der er tildelt inden for det seneste år.

Nye husnumre

Byg og Miljø er den ansøgningsportal du skal bruge når du søger om en byggetilladelse.

Om Byg og Miljø

Herunder kan du læse om og i parkeringsregulativerne.

Parkeringsregulativ for Esbjerg indre by, Ribe og Bramming

For mange instanser er det vigtigt at din adresse er præcis, det gælder ambulancer, pakkepost og lignende.

Præcise adresser skal redde liv

Læs om opsætning af solceller og solfangere.

Solceller og solfangere

Et byggeri eller et bygningsafsnit skal indplaceres i en brandklasse.

Vejledning til indplacering af brandklasse