Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høring vedr. påtænkt udbud på drift og pleje af grønne områder - Distrikt 1

Høringssvar skal indsendes senest den 12. maj 2021.

Esbjerg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet på drift og pleje af grønne områder - Distrikt 1 valgt at sende et udkast til det foreløbige materiale i offentlig høring,

hvor potentielle tilbudsgivere og andre interessenter har mulighed for at kommentere på materialet i forhold til fundne uhensigtsmæssigheder og med forslag til forbedringer.

Høringssvar kan afgives skriftligt via Ethics senest onsdag den 12. maj 2021.

Esbjerg Kommune vil behandle alle indkomne høringssvar og vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Det endelige udbudsmateriale forventes bekendtgjort primo juni måned.

Læs høringsmaterialet og afgiv høringssvar her: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6172214-05a1-4eb2-b901-f6be46bd5cb0/homepage

 

Klik herefter på ”Vis Markedsundersøgelsen” og vælg ”Tilmeld”. Materialet vil herefter være at finde under fanebladet ”Materiale”.