Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Høringer og teknisk dialog

Esbjerg Kommune sender løbende kommende udbudsmateriale i høring og inviterer leverandører til teknisk dialog. På denne side finder du alle igangværende dialoger og høringer. 

Teknisk dialog

Esbjerg Kommune ønsker en tæt teknisk dialog med vores leverandører. På den måde kan vi vende eventuelle udfordringer og uafklarede punkter i forbindelse med kommende udbud. 

Høringer

Kommunen ønsker kommentarer til materialet med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale og for at kunne tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udbuddet bekendtgøres.

Høring vedr. påtænkt udbud på indkøb af fødevarer til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet på indkøb af fødevarer valgt at sende det foreløbige materiale i offentlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere og andre interessenter har mulighed for at kommentere på materialet i forhold til fundne uhensigtsmæssigheder og med forslag til forbedringer.

Høringssvar modtages gerne og kan afgives skriftligt via Ethics.dk senest fredag den 8. juli 2022 kl. 12.00

Esbjerg Kommune vil behandle alle indkomne høringssvar og vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det endelige udbudsmateriale.

Aktuelle høringer

Høring vedr. påtænkt udbud af lovpligtig rottebekæmpelse i landzone til Esbjerg

Esbjerg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet på lovpligtig rottebekæmpelse i landzone valgt at sende det foreløbige materiale i offentlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere og andre interessenter har mulighed for at kommentere på materialet i forhold til fundne uhensigtsmæssigheder og med forslag til forbedringer.

Høringssvar modtages gerne og kan afgives skriftligt via Ethics.dk senest torsdag den 7. juli 2022 kl. 17.00

Esbjerg Kommune vil behandle alle indkomne høringssvar og vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det endelige udbudsmateriale.