Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktive udbud i Esbjerg Kommune

Se de aktive udbud, som du kan deltage i netop nu. Hvis siden i perioder er tom, betyder det, at der ikke er nogen aktuelle udbud i Esbjerg Kommune.

Udbud af vask og leje af beklædning

Esbjerg Kommune udbyder nu en seksårig kontrakt på vask og leje af beklædning til Fritid, Sundhed & Omsorgs medarbejdere, til Tandplejens personale samt til Fanø Kommune.

Kontrakten vil starte d. 1. maj 2024, og Esbjerg Kommune ønsker tilbud forskellige beklædningsdele, der kan dække faggruppernes behov. Der er tale om både personligt og puljetøj, men primært pulje.

Offentlig licitation af rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer, 2023

Esbjerg Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedr. levering af asfaltarbejder på veje og stier i Esbjerg Kommune

Opgaven

Denne entreprise vedrører asfaltarbejder på veje og stier i Esbjerg Kommune, og omfatter i hovedtræk:

  • Nye belægninger, både varmblandet asfalt, remix og overfladebehandling
  • Forstærkningslag, både til veje og cykelstier
  • Fræsearbejder
  • Genetablering af kørebaneafmærkning efter slidlagsarbejder
  • Reparationer; bassinfræsning, forsegling, revneforsegling m.m. både nye belægninger og reparationer.

Arbejdet skal udføres i 2023. Der er option på forlængelse af kontrakten med 1 år.

Arbejdet udbydes som offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.

Tilbudsfrist 30. marts 2023.

Kontraktstart den 1. maj 2023.

Ordregiver

Esbjerg Kommune
Entreprenøren
Vibevej 8
6705 Esbjerg Ø
www.esbjerg.dk

Egnethedskrav - Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet

Den bydende skal have erfaring med tilsvarende arbejder udført af den bydende, eller eventuelle
væsentlige underentreprenører, dokumenteret ved referencer. Der ønskes minimum 3 referencer på
opgaver af minimum 10 mio. kr., hhv. 2 mio. kr. når det vedrører væsentlige underentreprenører.

Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde:

  • Den bydendes referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år.
  • Væsentlige underentreprenørers referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 3 år.
  • Referencer skal omfatte relevante oplysninger om eksempelvis opgavens betegnelse, bygherre, entreprisesum og periode for opgavens gennemførelse.

Ved væsentlige underentreprenører forstås:

  • Underentreprenører, der varetager opgaver vedrørende fræsning og overfladebehandling.

Tildelingskriterium

Rammeaftalen vil blive tildelt efter tildelingskriteriet laveste pris.

Adgang til udbudsmateriale, tilmelding og afgivelse af tilbud

Udbudsmaterialet til Offentlig licitation af rammeaftale på slidlag, fræsning og reparationer er tilgængeligt i udbudssystemet Ethics via følgende link:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aa5f20b6-a593-4808-88d2-caa9def9740d/homepage

I Ethics skal man tilmelde sig udbuddet, for at få adgang til at afgive tilbud. Tilmelding foretages oppe i højre ved klik på "Tilmelding". Såfremt du allerede er tilmeldt, har du mulighed for at få adgang til udbuddet og dine information ved at klikke "Adgang til udbud".

Nærværende udbud er ligeledes annonceret på www.Udbud.dk.

Udbud af Server & Storage

[FORLÆNGET TIDSFRIST]

Udbuddet gennemføres af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Al kommunikation om udbuddet skal derfor gå gennem SKI via udbudsportalen ethics. Aftalens navn er 50.03 Server og Storage.

Aftalen omhandler primært indkøb af hardware, herunder servere og storage, samt tilhørende tilbehør, software/licenser, support- og serviceaftaler samt timebaserede ydelser. 

Den kommende aftale vil have fire sidestillede leverandører. Tilbuddene på aftalen bliver evalueret på 50 pct. pris og 50 pct. kvalitet, herunder service og support, sortimentsbredde samt miljø og klima.

Tilbudsfristen er den 21. april 2023 kl. 13:00 med efterfølgende aftalestart den 25. juni 2023.

Ved spørgsmål vedr. Esbjerg Kommune kan udbudskonsulent René Larsen relar@esbjerg.dk kontaktes.