Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udbud og licitationer

Her kan du følge med i Esbjerg Kommunes igangværende og kommende udbud og licitationer og læse mere om, hvilke sociale hensyn vi har fokus på.

Aktuelle udbud og licitationer

Udbud af kørsel af handicappede børn og børn med særlige behov

En fireårig aftale med start 01.11.2020

Esbjerg Kommune udbyder nu kørsel af følgende borgergrupper:

  • Handicappede børn – jf. servicelovens § 41 og 52
  • Børn med særlige behov – jf. servicelovens § 52

Kørslen skal ske til samtlige af ordregivers enheder og institutioner. Det er dog hovedsageligt Familie-området, der er ansvarlig af kørsel af de i udbuddet omhandlede områder.

Der er tale om individuelt tilrettelagt kørsel ud fra den enkelte borgers behov. Disse behov kræver yderst fleksibel kørsel, da det er forældrene/de pårørende selv, der aftaler kørselstidspunkter med leverandøren. Der må forventes afbud meget tæt på kørselstidspunktet i enkelte tilfælde pga. borgerens handicap/situation.

Der kan være tale om transport af:

  • Kørestolsbrugere, der skal hjælpes med alt
  • Borgere, som skal have megen hjælp til at gå
  • Mange der er usikre ved ind- og udstigning
  • Nogle borgere der ikke har noget verbalt sprog

Fristen for at byde på opgaven er den 20. august 2020. 

Inspektion af ABA-anlæg

Deadline den 1. september 2020

Esbjerg Kommune udbyder nu på vegne af otte kommuner inspektion af ABA-anlæg.

Materiale og andre oplysninger kan findes på Ethics. 

Udbuddet sker udelukkende digitalt gennem Ethics, hvor al kommunikation med ordregiver skal foregå. Hvis du ikke er registreret hos Ethis, skal du først registrere dit firma, hvilket er gratis. Du kan få teknisk support på tlf. 7022 7007.

Service, vedligehold og køb af ABA-anlæg

Deadline den 1. september 2020

Esbjerg Kommune udbyder nu service, vedligehold og køb af ABA-anlæg på vegne af otte KomUdbud-kommuner.

Materiale og andre oplysninger kan findes på Ethics.

Udbudsplaner 2020

I udbudsplanerne kan du se de udbud, som vi har planlagt at gennemføre. Planenerne er dynamiske, og derfor kan der ske ændringer i de angivne tidsterminer.

Udbudsplanerne giver dig et overblik over, hvornår vi forventer, at arbejdet med de enkelte udbud starter, og hvornår nye kontrakter træder i kraft.

Hvis du ønsker at deltage i udbud, er det en god idé at holde øje med vores offentliggørelser enten på udbud.dkudbudspanelet.dk eller her på siden.

Udbudspanelet

Vi øger dialogen mellem kommune og erhvervslivet

Udbudspanelet skal skabe et tættere bånd mellem Esbjerg Kommune og det lokale erhvervsliv, når det kommer til offentlige udbud.

Læs mere om Udbudspanelet