Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravetilladelse

Skal du grave i offentligt vejareal, på privat fællesvej eller bare tættere end 2 m på vejskel eller et offentligt areal?

Så kræver det først en tilladelse fra kommunen. Dette gælder eksempelvis også, når du som privatperson laver en overkørsel eller en skelbrønd. 

Her kan du læse mere om retningslinjer og regler for opgravning, nedlægning af kabler, ledninger mv. og søge en gravetilladelse. 
Du kan forvente, at sagsbehandlingstiden ved en korrekt udført ansøgning kan vare op til 2 uger.
Ved fejl i ansøgningen kan sagsbehandlingstiden være væsentligt længere.

Læs om Vejreglerne i "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje".

Ud over disse vilkår henvises til:

Dansk Standard "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" (DS475 fra 2012).

Vejregelrådets "Udbudsforskrifter for Vejoverbygning - Ledningsgrave – Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB)".

Har du brug for hjælp til hvordan du udfylder ansøgningen, er her en guide.