Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravetilladelse

Hvis man graver tættere end 2 m på vejskel eller offentligt areal er det enhver pligt at søge kommunen om en gravetilladelse ved opgravninger i vejareal eller rabat på offentlige eller private fællesveje.