Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Markvanding og vand til andet erhverv

Vi behandler ansøgninger om nye boringer, fornyelse og sløjfning af boringer til markvanding, sportspladser, dambrug og anden industri.

Tilladelse til boringer

Vigtigt inden du går i gang med ansøgningen
Før du starter på digital ansøgning, skal du have kortbilag med boringer og vandede arealer klar. Gem det som PDF-fil på din computer og vedhæft det i ansøgningen.

Ekstra vand i 2019

Esbjerg Kommune er blevet bevidst om, at tørkeindekset for 2019 indtil videre er særdeles højt og dermed at behovet for markvanding kan blive væsentligt større end for et normalt år og være sammenligneligt med tørkeåret 2018.

Vi har derfor besluttet, at der midlertidigt i 2019 efter ansøgning og konkret sagsbehandling kan tildeles mere vand til markvanding, såfremt det blandt andet ikke medfører en uacceptabel påvirkning af arealer omfattet af NBL §3, Natura2000- områder, forurenede arealer og at grundvandsressourcen ikke er opbrugt i det enkelte vandløbsopland.

Vandmængde

  • Normalt tildeles 750 - 1.000 m3/ha afhængig af jordbundstype. Denne tildeling vil kunne øges op til 1.000 - 1.500 m3/ha.
  • For anlæg der allerede har en tildelt vandmængde på 1.000-1.500 m3/ha, vil vandmængden kunne øges med op til 1.500 - 2.000 m3/ha. 
  • For alle andre situationer vil vi vurdere individuelt.

Kriterier og ansøgning
For at få så smidig og hurtig sagsbehandling som muligt, er det vigtigt, at det indsendte ansøgningsmateriale er udfyldt fyldestgørende og de relevante bilag vedlagt.
Derudover skal der som noget ekstra, indsendes foto-dokumentation af de boringer ansøgningen omfatter. Fotos skal vise tørbrønd, dæksel, rørgennemføringer og forerør/forerørshætte. Det skal tydeligt fremgå af de indsendte fotos, hvilken boring de viser.

Desuden skal det dokumenteres, for eksempel ved foto af måler, at der er opbrugt minimum ca. 70% af den tilladte vandmængde på den ansøgte boring.

Afgørelsen
Tilladelsen vil være gældende 15 år, MEN den udvidede vandmængde kun er gældende for i år (2019).

  • Afgørelsen vil kunne påklages både af ansøger, men også af Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Hvis vi modtager ansøgninger om den mulige ekstra vandmængde, vil vi bestræbe os på at foretage en hurtig sagsbehandling.

OBS: Før du starter på digital ansøgning skal du have kortbilag med boringer og vandede arealer klar. Gem det som PDF-fil på din computer, sammen med ovenstående fotos.

Vejledning ved ansøgning om tilladelse til vandindvinding