Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Restaffald

Du kan tilmelde din virksomhed til kommunens affaldsordning, hvis I har brug for at få afhentet affald, der svarer til restaffald fra private husholdninger. Du kan få hentet affald som fx. snavset emballage og affald fra rengøring.

Hvad er restaffald?

Virksomheder kan få afhentet affald, der svarer til restaffald fra private husholdninger. Det vil i praksis sige, at det omfatter det affald, som jeres personale producerer.

Det kan fx være snavset emballage og affald fra rengøring og oprydning i jeres lokaler. 

Restaffaldet må ikke håndteres gennem virksomhedens ordning for brændbart affald (lagerstabilt affald).

Vælg mellem kommunal ordning eller privat transportør
Virksomheder kan frit vælge, om I vil bortskaffe jeres restaffald gennem den kommunale affaldsordning eller gennem en godkendt privat transportør.

Her kan I tilmelde jer til den kommunale ordning for restaffald

Benytter I den kommunale ordning for restaffald, kan I her se hvilke beholdere virksomheden er tilmeldt
 

Privat transportør
Hvis I vælger at bruge en privat transportør, skal du sikre dig, at transportøren er godkendt til opgaven.

Find Energistyrelsens liste over godkendte transportører her

Læs mere om restaffald