Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Dagrenovationslignende affald

Du kan tilmelde din virksomhed til kommunens affaldsordning, hvis I har brug for at få afhentet affald, der svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Du kan få hentet affald som fx. madrester, snavset emballage og affald fra rengøring.

Hvad er dagrenovationslignende affald?

Virksomheder kan få afhentet affald, der svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Det vil i praksis sige, at det omfatter det affald, som jeres personale producerer.

Det kan fx være madrester, kaffe- og tefiltre, snavset emballage og affald fra rengøring og oprydning i jeres lokaler. 

Dagrenovationslignende affald må ikke håndteres gennem virksomhedens ordning for brændbart affald (lagerstabilt affald).

Vælg mellem kommunal ordning eller privat transportør
Virksomheder kan frit vælge, om I vil bortskaffe jeres dagrenovationslignende affald gennem den kommunale dagrenovationsordning eller gennem en godkendt privat transportør.

Her kan I tilmelde jer til den kommunale dagrenovationsordning
 

Privat transportør
Hvis I vælger at bruge en privat transportør, skal du sikre dig, at transportøren er godkendt til opgaven.

Find Energistyrelsens liste over godkendte transportører her

Læs mere om dagrenovation