Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vandstand i vandløbene

Vandstanden mange steder i de større vandløb bliver overvåget, og data indsamlet. En del af målestationerne kan vise vandstanden online. Nedenfor ses link til online vandstande.

Online stationer
Du kan få et samlet overblik over online stationer i Esbjerg Kommune (og en række andre kommuner) på siden www.hydrometri.dk. Her kan du også se hvad vandtemperaturen er.

Vandstand i Ribe Østerå
Vandstanden øst for Ribe styres ved de 3 stemmeværker i Ribe by – Frislusen, Midtmøllen og Ydermøllen. Gennem Stampemølleåen løber vandet frit. Vandstanden skal være lavest i sommerhalvåret og højest i vinterhalvåret. Hen over året varierer vandstanden ca. 80 cm. De største variationer opleves fra 1. april, hvor vandstanden sænkes og 1. november når der igen stemmes helt op til vintervandstand. Vandstanden øst for Ribe kan bedst følges fra online stationen Ribe Å, Dagmar Broen i Ribe.

Se vandstande i: