Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vandråd for Hovedopland 1.10, Vadehavet

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med vandområdeplanerne. Du kan læse mere om oprettelse af et vandråd for perioden 2019-2020 herunder.

Der er oprettet vandråd for hovedvandoplandet 1.10 Vadehavet.
Se referat fra møderne længere nede på siden.

Vandrådet skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb som vurderes i risiko for manglende målopfyldelse på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være afsluttet senest den 22. september 2020. Desuden vil kommunerne og vandrådene skulle bidrage til den miljørapport (SMV), som skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet.