Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vandråd for Hovedopland 1.10, Vadehavet

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med vandområdeplanerne. Du kan læse mere om oprettelse af et vandråd for perioden 2019-2020 herunder.

Oprettelse af vandråd for hovedvandoplandet til Vadehavet
På baggrund af anmodning fra Sønderjyske Vandløb m.fl. oprettes et vandråd for Hovedopland 1.10 Vadehavet. 

Kommunerne i hovedoplandet har besluttet, at Esbjerg Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

I nedenstående afsnit ” Hvem kan være medlem af vandrådet” kan du læse om, hvorvidt din forening/organisation kan være repræsenteret i vandrådet.

Du kan indstille medlemmer og suppleanter i perioden fra den 1. november til og med den 24. november 2019. Du bedes bruge linkene til indstilling af medlemmer og suppleanter nederst på siden.

Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i Hovedoplandet.