Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Status for mål og handlinger i Spildevandsplan 2016-2021 og handleplan for Spildevandsplan 2022-2027

Nedenfor kan du læse om Status for mål og handlinger i Spildevandsplan 2016-2021 og handleplan for Spildevandsplan 2022-2027.

I spildevandsplan 2016-2021 er der opsat 33 mål med en eller flere tilknyttede handlinger – i alt 57 handlinger. I nedenstående link ses hvilke handlinger, der er afsluttet (markeret med rødt) – 22 handlinger, hvilke mål der kører løbende (markeret med gult) – 31 handlinger, og hvilke mål der enten ikke er helt afsluttet eller videreføres helt til nærværende plan (ikke markeret) – 4 handlinger. Mål som ikke er helt afsluttet, vil ligeledes videreføres som nye mål med den del, som mangler.
Status for mål og handlinger i spildevandsplan 2016-2021

Mål og handlinger markeret med gult vil i nærværende plan fremgå som en slags tjekliste. For løbende handlinger, se link nedenfor.
Løbende handlinger

En samlet handleplan for spildevandsplan 2022-2027 fremgår af nedenstående link.
Handleplan for spildevandsplan 2022-2027

I nedenstående link kan der læses lidt mere om økonomi og prioritering hos DIN Forsyning.
Økonomi og prioritering