Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Naturkvalitetsplan

En naturkvalitetsplan er et redskab til at registrere naturområder og naturens tilstand vurderes. Nogle af disse naturområder er beskyttede af naturbeskyttelseslovens §3. Dette redskab bruges, når vi skal vurdere hvad indsatsen skal være i et naturområde.