Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Danmarks Vildeste Kommune

Esbjerg kommune arbejder aktivt for at fremme biodiversiteten i kommunen. Nedenfor kan du læse om en række tiltag, som skal være med til at løfte biodiversiteten i kommunen.

Blomsterstriber

Igennem de senere år har Esbjerg kommune tilsået flere større arealer med vilde urter. Alene i 2021 er der udsået ca. 10.000 meter bånd af blomster på 30 lokaliteter rundt omkring i kommunen, langs veje, stier og parker. Såningen er sket i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening, Esbjerg.

Evighedstræer

Esbjerg kommune har i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening udpeget fire evighedstræer på kommunens ejendomme. Træerne er dermed udvalgt til at stå urørt, selv efter at de engang er gået ud. De gamle træer tilbyder føde og levesteder til et bredt udvalg af dyr, planter og svampe. Efter de er gået ud, fortsætter de med at give næring og føde.

Blomstrende buske

I samarbejde med Danmarks naturfredningsforening vil Esbjerg kommune plante blomstrende buske flere steder i kommunen. I stil med blomsterstriberne vil buskenes blomster og frugter tilbyde føde til insekter og fuglelivet. Når buskene bliver større, kan de give redepladser og skjulesteder for dyr og fugle. Der vil blive indkøbt planter for 75.000 kr. til dette projekt.

Formidling og undervisning

Esbjerg kommune tilbyder gratis naturvejledning til kommunens skoler og institutioner. Dette er en vigtig del af indsatsen for at fremme biodiversiteten i kommunen, da det styrker forståelsen for naturen og lysten til selv at gøre noget for det vilde plante- og dyreliv i egne haver.

Naturvejledning

Esbjerg Kommune har gratis naturvejledning til folkeskoler og kommunale dagtilbud (og lidt til borgerne) på MYRTHUEs naturskoler. Du kan læse mere om de enkelte naturskoler herunder.

Midtgård - et økologisk formidlingssted
Guldager Naturskole
Myrthuegård
Digehytten

MYRTHUE rejser rundt i kommunen hvert år, og fortæller om biodiversitet for de helt små. Du kan læse mere via linket herunder.

Undervisningsforløb om Biodiversitet

MYRTHUE og Vej & Park har igangsat et forsøgsprojekt med Vitaskolen om biodiversitet og registrering af arter. Der er udpeget tre forsøgsområder, hvor skolens 8. og 9. klasser laver forsøg med plantning, såning osv. og følger udviklingen af biodiversitet. Hvis projektet bliver en succes, kan det evt. udvides som tilbud til alle skoler i kommunen.

Marbæk-/Nationalparkdagen

Marbæk-/Nationalparkdagen på Myrthuegård og til Økologisk Høstmarked på Midtgård er der formidling af biodiversitet. De besøgende kan blandt andet lære at bruge en le, bygge humlebikasser og meget andet.

Marbæk-/Nationalparkdagen foregår d. 22. maj 2022 på Myrthuegård.