Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Danmarks Vildeste Kommune

Vi arbejder aktivt for at fremme biodiversiteten i kommunen. Her på siden kan du få overblik over de tiltag, som enten er planlagt eller allerede er udført.                                                                                                                             

Arbejdet med biodiversitet har to spor. Et internt og et eksternt spor. I det interne spor er målet, at biodiversiteten skal tænkes ind i mange flere aspekter af kommunens arbejde, end det har været tilfældet tidligere.  

Som i resten af landet er der stor interesse for biodiversitet både blandt borgere, vores virksomheder og landmænd. Der er for os at se et stort potentiale, hvis kommunens 115.000 borgere ikke bare tænker, men handler og skaber mere biodiversitet. Derfor har vi i det eksterne spor et stærkt fokus på, hvordan vi kan understøtte den iværksætterånd der er og understøtte, at der sker mere.

"Vilde Bakker" i Tarp. Høballerne ligger der fordi vi slår området og samler høet ind. Det udpiner jorden og skaber dermed bedre levevilkår for vilde urter. Det er altså et eksempel på en mere ekstensiv drift af et parklignende område.

Det interne spor

Det eksterne spor

Fysiske projekter

En del konkrete projekter er allerede udført og flere er planlagt.

Blomsterstriber (udført)

Igennem de senere år har vi tilsået flere større arealer med vilde urter. Alene i 2021 er der udsået ca. 10.000m bånd af blomster på 30 lokaliteter rundt omkring i kommunen, langs veje, stier og i parker. Såningen er sket i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Esbjerg.

Evighedstræer (udført)

Vi har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udpeget fire evighedstræer på kommunens ejendomme. Træerne er dermed udvalgt til at stå urørt, selv efter at de engang er gået ud. De gamle træer tilbyder føde og levesteder til et bredt udvalg af dyr, planter og svampe. Selv efter at de er døde.

Se mere her: https://oplev.esbjerg.dk/ud-i-naturen/forslag-til-udflugter/evighedstraeer

Blomstrende buske (planlagt)

I samarbejde med foreningen NaturSydVest vil vi plante blomstrende buske flere steder i kommunen. I stil med blomsterstriberne vil buskenes blomster og frugter tilbyde føde til insekter og fuglelivet, ligesom buskene, når de bliver større, kan tilbyde redepladser og skjulesteder for dyr og fugle. Der vil blive indkøbt planter for 136.000 kr til dette projekt.

Formidling og undervisning

Vi tilbyder gratis naturvejledning til kommunens skoler om institutioner. Det er en vigtig del af indsatsen for at fremme biodiversiteten i kommunen, da det styrker forståelsen for naturen og lysten til selv at gå gøre noget for det vilde plante- og dyreliv i haven.

Naturvejledning (udført)

Vi har naturvejledning frit og gratis til folkeskoler og kommunale dagtilbud (og lidt til borgerne) på MYRTHUEs naturskoler:

Krible Krable (udført)

MYRTHUE rejser hvert år rundt i kommunen og fortæller om biodiversitet til de helt små.

Se mere her: https://www.ude.nu/dagtilbud/lad-det-krible-og-krable,

Undervisningsforløb om Biodiversitet (udført)

MYRTHUE og Vej & Park har igangsat et forsøgsprojekt med en skole om biodiversitet og registrering af arter.

Marbækdagen / Nationalparkdagen (udført)

På National-/Marbækdagen på Myrthuegård og til Økologisk Høstmarked på Midtgård er der formidling af biodiversitet – blandt andet kan de besøgende lære at bruge en le, bygge humlebikasser og meget andet.