Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vejledning for afbrænding

Der er generelt forbud mod afbrænding i Esbjerg Kommune. Nedenfor findes Vejledning for afbrænding for private borgere i Esbjerg Kommune, 6. udgave, maj 2015

Vejledning for private borgere

Vejledende afstande for bål:

  • 10 m til bygninger med hårdt tag. (gælder ikke ved afbrænding af bål i det fri med en diameter eller diagonal på højst 80 cm.
  • 15 m fra brændbare markafgrøder.
  • Dekorativt15 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag og lignende).
  • 15 m fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation.
  • 15 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker og lignende.

Ved jævn vind gælder det dobbelte af ovenstående afstande.

 

Vejledende afstande for Sankt Hans bål:

  • 30 m til bygninger med hårdt tag.
  • 60 m fra brændbare markafgrøder.
  • 200 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag o.lign.).
  • 200 m fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation.
  • 200 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker og lignendeDekorativt

Ved jævn vind gælder det dobbelte af ovenstående afstande.