Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Marbækområdet

Marbækområdet er i landskabelig henseende meget værdifuldt og særpræget og giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv. 

12 km nord for Esbjerg ligger Marbækområdet. Esbjerg Kommune har siden 1921 erhvervet arealer i området og ejer i dag ca. 900 ha. i Sjelborg, Marbæk og Myrthue. Mod vest afgrænses området af de ofte stejle skrænter ned mod Ho Bugt og mod nord af udløbet af Varde Å.

Jernalderfund i Marbæk plantage

Marbækområdet har været tæt bebygget i århundrederne omkring Kristi fødsel. Der er både fundet en grav og adskillige jernalderbopladser langs kysten samt i den sydlige del af plantagen. På bopladserne ved Sjelborg og Myrtue er de frilagte hustomter med brolagte staldgulve og gader blevet fredet. Midt i Marbæk Plantage findes også et stort system af jernaldermarker - såkaldte digevoldinger.