Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ta´ ud i naturen

Vi har mange ta’ på tur tilbud. Find dem i foldere over forskellige større besøgsområder eller find flere ture under "På tur - andre besøgsmål".

Ta´ ud i naturen

Ta´ på tur - foldere

Drivvejen

Grønne udflugtsmål

Marbækområdet

Sneum Digesø

Læs også i folderen 52 gode søndage, som beskriver 52 udflugtsmål.

Kjersing Skov - "Den hemmelige skov"

Vi kalder skoven for "Den hemmelig Skov", da den ligger lidt gemt og glemt inde bag Kjersing Industriområde og godt beskyttet af jernbanedæmningen. 
Skoven er plantet med henblik på, at skulle udvikle sig til en rekreativ skov med tiden. Derfor er der plantet løvtræer, stort set alle danske træarter og rigtig mange blomstrende og frugtbærende buske er repræsenteret i skoven. Her kan du hente slåen til snaps, sure skovæbler til gele og meget andet. Er du hurtig, kan du også nå at få en nød, før egern og mus har gemt dem til vinteren.

I udkanten af den store fælled midt i skoven ligger et madpakkehus. Fælleden afgræsses af Skotsk Højlands kvæg. Området har været beboet siden stenalderen, hvad gravhøjene midt i fælleden vidner om. Rundt omkring findes mange spor af tidligere tiders landbrugsdrift, og af tyskernes aktiviteter under 2. verdenskrig.

Der er mange, gode muligheder for at følge naturstier rundt i området og der er en afmærket Energi sti rute på 2,3 km i området. 

Tramp ud i historien

Gå en tur langs Kongeåen og rør ved en dramatisk del af Danmarks historie. Fra 1864 til 1920 udgjorde Kongeåen øst for Villebøl landegrænse mellem Danmark og Tyskland, men hele Kongeåen har i mange hundrede år været en grænse for folk nord og syd for åen. Allerede fra 1200-tallet som grænse for hertugdømmerne mod syd, siden som toldgrænse mellem Danmark og Slesvig (1500-tallet – 1850).

Kongeåstien  løber gennem Esbjerg og Vejen kommuner og blev indviet i 2015. Stien er 67 kilometer lang og kan nydes i bidder, lige som der er rige mulig­heder for svinkeærinder med risiko for ekstra oplevelser.

Se mere på www.kongeaastien.dk

Guldagerhøjene

Højgruppen ved Guldager er en af de 100 lokaliteter, som omfattes af Kulturarvsstyrelsens nationale formidlingsprojekt ”Danmarks Oldtid i Landskabet”.

Projektets formål er at skabe bedre adgang til og formidling af en række af landets mest betydningsfulde fortidsminder. Projektet er kommet i stand på baggrund af en donation fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Tusinder og atter tusinder af gravhøje prægede engang det vestjyske landskab. Tidens tand har de sidste par århundreder fjernet de fleste af højene, men på udvalgte steder kan man endnu stå midt blandt stenalderens småhøje og fornemme noget for længst glemt: Lyng- og græsklædte høje i et let bølgende hedelandskab, der strakte sig så langt øjet rakte.

Det sydvestjyske område er kerneområde for den jyske enkeltgravskultur, og det er derfor relevant, at fortællingen om netop denne periode knyttes til en velbevaret og seværdig lokalitet som Guldager.

I og omkring Guldager har vi kendskab til mere end 750 gravhøje. Fra knap 300 høje er der oplysninger om begravelser eller fund. De fleste høje er fra enkeltgravstid (2850-2400 f.Kr.). Den lille højgruppe nord for Guldager har bestået af mere end 20 høje. Men kun fire er fredet.

Læs mere i filen om højgruppen.

Esbjerg Kommune ejer arealet, og Sydvestjyske Museer har stået for tekst til infotavlerne.
Der er anlagt P plads og en sti fører rundt mellem højene.
Nord for Koksspangvej findes endnu et område med adgang til gravhøje.