Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fra Sommerunderholdning til Sommerliv

På grund af regeringens forbud mod større forsamlinger aflyses årets Sommerunderholdning. I stedet kan borgerne nu søge Sommerlivspuljen om tilskud til kulturarrangementer.

Har du en god idé til et kulturarrangement, som kan være med til at skabe sommerliv i Esbjerg Kommune? Så kom frem med det, for vi vil gerne hjælpe med at gøre den til virkelighed.

På grund af myndighedernes forbud mod større forsamlinger til og med august 2020 har vi desværre været nødt til at aflyse årets Sommerunderholdning, som skulle have bestået af 21 koncerter for børn og voksne i Esbjerg, Ribe og Bramming.

Men borgere og turister i Esbjerg Kommune skal ikke snydes for gratis kulturoplevelser i 2020. Derfor vil den midlertidige Sommerlivspulje i juni, juli og august 2020 finansiere fx virtuelle events, pop-up arrangementer og drive in oplevelser. Alle ideer er velkomne, bare de overholder sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Ansøgningsfrister

Puljen er på 400.000 kr. og har to ansøgningsfrister: 15. juni og 29. juni 2020. Ansøgninger som ikke bliver imødekommet i første ansøgningsrunde vil blive genovervejet i anden ansøgningsrunde. Du skal således kun ansøge én gang for at komme med i begge runder.

Du kan tilgå vores online ansøgningsskema her fra siden og forvente svar på din ansøgning senest en uge efter ansøgningsfristen. Der vil i forbindelse med fordelingen af midlerne blive taget hensyn til at sikre en god geografisk og kunstnerisk spredning på en så bred målgruppe som muligt.

Generelle vilkår for ansøgningen

 • Arrangementet skal foregå i og tilgodese borgere i Esbjerg Kommune.
 • Arrangementet skal være afviklet senest 31. august 2020.
 • Arrangementet skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til for eksempel størrelsen af forsamlinger, hygiejne- og afstandskrav.
 • Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
 • Der ikke må kræves entré til arrangementet.
 • Ansvaret for aktivitetens gennemførsel og afrapportering påhviler alene ansøger.
 • Kommunale institutioner og selvejende institutioner, der i forvejen finansieres af offentlige midler i væsentlig grad (mere end 50 procent), kan ikke opnå tilskud.
 • Den samme aktør kan kun søge tilskud til to aktiviteter/arrangementer.
 • Det ikke er et krav, at ansøger er bosiddende i Esbjerg Kommune.
 • Egenfinansiering ikke er nødvendig.
 • Ansøgningerne vurderes individuelt.
 • Ansøger skal indvilge i at bidrage til evaluering af arrangementet.

Der vil ikke kunne søges støtte til:

 • Arrangementer der allerede er afviklet.
 • Arrangementer med kommercielt sigte.
 • Arrangørhonorar.
 • Foreninger/gruppers udgifter i forbindelse med rejser i ind- og udland.
 • Kurser, konferencer og bydelsarrangementer/aktiviteter.
 • Køb af udstyr, rekvisitter mv.
 • Forplejning.
 • Underskudsgaranti.