Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sommerunderholdning

På grund af Covid-19 er det fortsat meget usikkert hvornår det atter vil være muligt at samle store menneskemængder. Det kan få betydning for den traditionsrige Sommerunderholdning.

Retningslinjerne vedrørende Covid-19 udvikler og forandrer sig konstant. På den baggrund har Kultur & Fritidsudvalget besluttet at se tiden an i forhold til afviklingen af den traditionsrige Sommerunderholdning. Det betyder, at en beslutning om gennemførsel, aflysning eller ændring af det planlagte program i 2021 er udskudt indtil der er større klarhed over situationen.

Såfremt det i sidste ende bliver nødvendigt at aflyse vil der sandsynligvis, i lighed med sidste år, blive oprettet en Sommerlivspulje. Der er endnu ikke nogen tidsramme for hvornår beslutningen træffes.