Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Oplevelsespuljen

Søg om tilskud til fælles kulturoplevelser for børn og unge under 18 år i Esbjerg Kommune, og vær samtidig med til at udbrede kendskabet til kommunens kulturoplevelser blandt børn og unge. 

Det er  i øjeblikket ikke muligt at søge om tilskud fra oplevelsespuljen, da vi overgår til et nyt ansøgningssystem. Vi forventer at være klar til at tage imod ansøgninger igen omkring 1. maj.

Hvad er oplevelsespuljen?

Oplevelsespuljen er et økonomisk tilskud, som du kan søge, hvis du vil være med til at give en gruppe af Esbjerg kommunes børn og unge under 18 år en kulturoplevelse, og samtidig være med til at udbrede kendskabet til kommunens kulturoplevelser blandt børn og unge.

En kulturoplevelse kan være et besøg i et af  Esbjerg kommunes kulturinstitutioner, men det kan også være en tur i fx svømmehallen.
Eneste krav til stedet I besøger er, at det får kommunal støtte. 

Hvis I planlægger en tur på museum så vær opmærksom på, at statsanerkendte museer har gratis entré for børn og unge under 18 år.

Hvem kan søge tilskud fra oplevelsespuljen?

Foreninger, klubber, institutioner, borgergrupper og lignende, der er registreret med CVR-nummer, kan søge om tilskud fra oplevelsespuljen. 

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud fra oplevelsespuljen. Oplevelsespuljen kan heller ikke søges af for eksempel dagtilbud og skoler, herunder SFO, fritids- og ungdomsklubber, som i forvejen har offentlig finansierede budgetter til lignende aktiviteter.

Hvad kan du søge om tilskud til?

Du kan søge om tilskud til

 • transportudgifter 
 • entréudgifter  - maks. 150 kr. pr. person

til kommunalt støttede steder. Se listen over kommunalt støttede steder nederst på siden.

Der kan søges til et antal børn og unge under 18 år og et rimeligt antal voksne ledsagere.

Krav til din ansøgning om tilskud fra oplevelsespuljen

Lav en begrundet ansøgning og beskriv, hvad du ønsker at opnå med aktiviteten, og hvordan lige netop dit arrangement kan medvirke til at udbrede kendskabet til kommunens kulturoplevelser blandt børn og unge.

Send ansøgningen sammen med en udspecificering af det beløb, der ansøges om.

Gem kvitteringer, da tilskuddet først udbetales, når du har indsendt dokumentation for de afholdte udgifter.

Hvornår kan du søge, og hvornår får du svar?

Den årlige pulje deles i 3 portioner med ansøgningsfrist 3 gange fordelt over året.
Kulturoplevelsen skal afholdes inden for den periode, der søges til.

Ansøgningsfrister:

 • 1. januar 
  for perioden 1. februar til og med 31. maj

 • 1. maj 
  for perioden 1. juni til og med den 30. september 
   
 • 1. september
  for perioden 1. oktober til og med 31. januar

Ansøgninger behandles indenfor 4 uger, og du kan forvente svar umiddelbart herefter.

Det er  i øjeblikket ikke muligt at søge om tilskud fra oplevelsespuljulturpuljen, da vi overgår til et nyt ansøgningssystem. Vi forventer at være klar til at tage imod ansøgninger igen omkring 1. maj.

Museer og lignende

Kunst

Musik

Bevægelse og idræt

Teater

Andet