Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udlån af udendørsarealer

Esbjerg Kommune og enkelte øvrige aktører stiller nedenstående arealer gratis til rådighed for lokale foreninger.

Esbjerg Kommune samt enkelte øvrige aktører stiller nedenstående arealer gratis til rådighed for lokale foreninger, der i almindelighed er støtteberettigede iht. folkeoplysningsloven, lokale almennyttige foreninger og lokale kulturelle institutioner.

Oversigt over udendørsarealer i Esbjerg

Oversigt over udendørsarealer i Ribe

Læs om udlån af udendørsarealer

Ønsker du at afholde et arrangement på ét af Esbjerg Kommunes arealer, skal du ansøge om tilladelse via ansøgningsmodulet "Råden over offentligt vejareal - arrangementer".

Ansøg om udlån af udendørsarealer

Tilladelse til benyttelse af følgende arealer skal ansøges direkte hos grundejer (se kontaktoplysninger nedenfor) : 

- Ribelund Festplads, Ribe
- Kunstmuseets have, Ribe
- Klostergården, Ribe

Særlige vilkår for de enkelte pladser vil fremgå af tilladelsen.

Vær opmærksom på, at du også skal søge om tilladelse til midlertidig råden over vej, såfremt du afholder et arrangement, der også vedrører offentligt vejareal.  

Til afholdelse af det pågældende arrangement skaffer brugeren selv alle nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder som Politiet, Fødevareregionen, Beredskabet og Skat. 

Læs mere om medlems- og grundtilskud

Du kan læse mere om medlems- og grundtilskud, hvis du har lyst.

Læs mere om medlems- og grundtilskud

Læs mere om lederuddannelsestilskud

Du kan læse mere om lederuddannelsestilskud, hvis du har lyst.

Læs mere om lederuddannelsestilskud

Læs mere om Den Fritidskulturelle Pulje

Du kan læse mere om Den Fritidskulturelle Pulje, hvis du har lyst.

Læs mere om Den Fritidskulturelle Pulje