Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Frivillig Fredag

En anerkendelse af de frivilliges indsats i Esbjerg Kommune. 

Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er en landsdækkende begivenhed, som afholdes den sidste fredag i september hvert år. Her fejrer man de frivillige og anerkender deres store indsats. Esbjerg Kommune takker for de frivilliges indsats ved at uddele tre frivillighedspriser på dagen. 

Modtagerne af årets frivillighedspriser bliver afsløret og overrakt ved et dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og politikerne. Udgangspunktet for dialogen er et aktuelt tema. Dialogmødet træder i stedet for den frivillighedsfest, som Esbjerg Kommune holdt tidligere.

Den 30. september 2022 inviterer Social & Arbejdsmarkedsudvalget til dialogmøde om Esbjerg Kommunes Strategi for den frivillige sociale indsats

De frivillige sociale foreninger kan forvente at modtage en invitation i løbet af august til dialogmødet og overrækkelse af frivillighedspriserne.