Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Retningslinjer for udbetaling fra puljen ”Tilskud til Natteravne og andre natteravnelignende foreninger"

Der er i Esbjerg Kommune afsat en mindre pulje som driftstilskud til ”Natteravne” og andre natteravnelignende foreninger. 

Der er i Esbjerg Kommune afsat en mindre pulje som driftstilskud til ”Natteravne” og andre natteravnelignende foreninger. 
 
Kun godkendte foreninger kan søge om tilskud fra denne pulje. Foreningen kan sende en ansøgning om at blive godkendt til SSP Forebyggelse & Vejledning, Skolegade 39, 6700 Esbjerg. Ansøgningen om at blive godkendt skal vedlægges en kopi af foreningens vedtægter.  
 
Tilskuddet for det efterfølgende kalenderår søges via en skriftlig ansøgning, som inden den 1. oktober sendes til SSP Forebyggelse & Vejledning, Skolegade 39, 6700 Esbjerg. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af foreningens budget for det efterfølgende kalenderår. 
 
SSP behandler ansøgningerne og indstiller til Kultur & Fritidsudvalget. Foreningerne får besked, når ansøgningerne har været behandlet i udvalget.  
 
Foreninger, som har modtaget tilskud for et kalenderår skal senest den 1. april året efter indsende et årsregnskab påtegnet af foreningens revisor. Regnskabet sendes til SSP Forebyggelse & Vejledning, Skolegade 39, 6700 Esbjerg og det samlede regnskab vil blive forelagt Kultur & Fritidsudvalget til godkendelse. 
 
Der kan ikke udbetales tilskud fra denne pulje, hvis foreningen også modtager tilskud fra andre kommunale eller kommunalt finansierede puljer.