Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forældrecafé - midlertidig udsat

Forældrecafé er midlertidig udsat på grund af risikoen for smitte med COVID-19

Mere information og mulighed for tilmelding kommer senere.

Forældrecafé er et tilbud til forældre til 6-18 årige børn, der mistrives. Du kan tilmelde dig forløbet, hvis barn er blevet udredt i Børne- og Ungdomspsykiatrien, men er blevet afsluttet uden behandling.

Hvad er formålet med forældrecaféen?

Formålet er at give dig konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig til at øge dit barns eller den unges trivsel, og til at forebygge skolevægring og mistrivsel. 

Hvad indeholder forældrecaféen?

Forældrecafeen er et sammenhængende forløb over tre eftermiddage i tidsrummet 15-17, hvor du over en kop kaffe møder andre forældre i samme situation.

På hvert møde vil der være oplæg fra fagpersoner, og I får også mulighed for at dele egne oplevelser. Fagpersonerne er en af kommunens psykologer fra Pædagogisk Enhed og en ansat fra Projekt Fremskudt Funktion.

Her ser du planen for det første mødeforløb:  

Mødeforløb i forældrecafeen
Mødedato: (alle datoer er udsat på grund af COVID-19) Tema:
Torsdag, den 16. april 2020 - kl. 15-17: Følelsesregulering, dagsrytme og struktur
Torsdag, den  28. maj 2020 - kl. 15-17: Skolevægring: indsatser og forebyggelse af mistrivsel
Torsdag, den 18. juni 2020 -  kl. 15-17: Opfølgning: konkret vejledning og muligheder fremadrettet

Hvor afholdes forældrecaféen?

Forældrecaféerne afholdes i fælleslokalet hos Pædagogisk Enhed, Fyrparken 11, 6710 Esbjerg V. 

Tilmelding til hele forløbet:

Der plads til 14 deltagere. Da der er tale om et sammenhængende forløb gælder tilmeldingen for alle tre datoer. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet, og du kan tilmelde dig her på siden.

Forældrecaféerne holdes i samarbejde med Projekt Fremskudt funktion af psykiatrien.