Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cool Kids - et tilbud til børn med angst og deres forældre

Har jeres barn en følelse af angst, som er så intens, at den griber ind i barnets hverdag? Her kan I søge om hjælp fra Cool Kids, som er et forløb for børn mellem 8 – 12 år og deres forældre.

Hvad er Cool Kids?

Cool Kids er et forløb for børn med angst. Angst er en naturlig følelse hos alle mennesker. Men når angsten opleves ofte og meget intens, kan den påvirke og gribe forstyrrende ind i dit barns hverdag. 

Cool Kidsforløbet kan hjælpe dit barn og dig, med at tackle dit barns angst, hvis den opleves uhåndterbar.

Hvem kan deltage i Cool Kids?

Børn mellem 8 - 12 år og deres forældre kan deltage i Cool Kids. Angst skal være hovedårsagen til, at dit barn ikke er i god trivsel, da vores behandling er rettet mod angst.

Hvad indebærer et Cool Kids forløb?

Cool Kids forløbet strækker sig over 10 sessioner á 2 timer. Der deltager 6 - 8 børn og deres forældre. 

Vi er som regel to terapeuter til at hjælpe dit barn og dig med at håndtere barnets angst. Det gør vi via samtaler i grupper, undervisning og konkrete redskaber. 

Det er meget vigtigt, at I møder op og deltager i de enkelte sessioner for at opnå effekt i forhold til dit barns angst. 

Hvor foregår Cool Kids?

Cool Kids finder sted i lokaler hos Pædagogisk Enhed, Fyrparken 11, 6710 Esbjerg V

Hvordan søger I om et Cool Kids forløb?

Du skal søge via linket på denne side. Du vil høre nærmere efter ansøgningsfristens udløb. 

Ansøgningsfrist

Det næste Cool Kids forløb starter i efteråret 2020.

Den endelige ansøgningsfrist til dette forløb kan du finde her på siden i løbet af maj måned.