Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Takster 2019

Din betaling for en plads i daginstitution, dagpleje, skolefritidsordning, klub eller privat pasning afhænger af, om du kan modtage et eller flere tilskud.

Takster 1. januar - 31. december 2019

Modul

Takst

Betaling i
antal mdr.

Skolefritidsordning 0. – 3. klasse inkl.
centerskolefritidsordning

 

 

På skoledage: fra kl. 6.00 – 8.00
På skolefridage: fra kl. 6.00 til normal skoletidsophør* 

941 kr.

11

På skoledage: fra normal skoletidsophør* - 17.00
På skolefridage: fra kl. 8.00 – 17.00 

1.271 kr.

11

Heldagsmodul 6.00 - 17.00

1.931 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge (kl. 08.00 - 14.00)

537 kr.

 

Førskolen

 

 

Morgen + skoletid kl. 6.00 – 14.00

1.154 kr.

11

Skoletid kl. 8.00 – 14.00

866 kr.

11

Skoletid + eftermiddag kl. 8.00 – 17.00

1.299 kr.

11

Heldagsmodul kl. 6.00 – 17.00

1.588 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge     

537 kr.

 

Klub

 

 

Fritidsklub 4. – 6. klasse

795 kr.

12

Ungdomsklub 7. klasse – 17 år

108 kr.

12

Øvrige

 

 

Klub Grådyb

795 kr.

12

*) Mellem kl. 13.00 - 14.00

(Tidspunkt for åbning og lukning af modulerne kan variere i forhold til jeres behov for pasning i den enkelte SFO og i forhold til den enkelte skoles ringetider).

Hvis du har mere end ét barn optaget i pasning af 0-6 årige, i skolefritidsordning eller i klub, får du automatisk søskendetilskud.

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtage en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage