Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vedtægter for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag
 
Gældende pr. 1. august 2015. Vedtaget i Esbjerg Byråd den 1. februar 2016
Revideret september 2019

Kapitel 1: Skolebestyrelsen/bestyrelsen – Sammensætning, valg og møder

Kapitel 2: Dialogstruktur mellem politiske udvalg og bestyrelse

Kapitel 3: Ikrafttræden af styrelsesvedtægten

Bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage