Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kompetenceudviklingsplan for 2014 – 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: ”Pejlemærker for kompetenceudvikling i folkeskolen” og KL’ s ”Aftalen om fuld kompetencedækning”

Kompetenceudviklingsplan 2014 - 2020

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage