Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang?

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retningen for den enkelte skole.

Skolebestyrelsen arbejder inden for de rammer, som lovgivningen og de lokale politiske beslutninger udstikker.

Skolebestyrelsen

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage