Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Særlige linjer i overbygningen

Her kan du læse om de særlige linjer i Esbjerg Kommunes folkeskoler. 

I de ældste klasser tilbyder de enkelte skoler særlige linjer, så eleverne kan søge ind på det tilbud, der passer bedst til deres interesseområder. Nogle elever ønsker at skifte skole for at præge deres skolegang i den ønskede retning.

Hold øje med skolernes hjemmesider, hvor du også finder dit ansøgningsskema.

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage