Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Lejrskole - Feriekolonier

Esbjerg Kommune har to lejrskoler og feriekolonier. Her har elever i folkeskolen mulighed for at komme på lejrskole eller koloni i sommerferien. Den ene ligger i Rendbjerg ved Flensborg Fjord. Den anden ligger nord for Sønderho by på Fanø.

Rendbjerg Lejrskole og Feriekoloni

I Sønderjylland ud til Flensborg Fjord ligger Rendbjerg Lejrskole og FeriekoloniDer er over 50 års tradition for, at elever fra Esbjerg Kommunes folkeskoler tager på koloni i sommerferien. Resten af året er der lejrskole på kolonien.

Rendbjerg Lejrskole og Feriekoloni
Rendbjergvej 12 
6320 Egernsund

Sønderho Lejrskole og Feriekoloni

Siden 1907 har børn i Esbjerg Kommune haft mulighed for at komme på lejrskole og koloni i sommerferien på Fanø. Sønderho Lejrskole og Feriekoloni ligger lige nord for Sønderho by på en stor naturgrund.

Sønderho Lejrskole og Feriekoloni
Landevejen 69
6720 Fanø

Førskole, SFO og klub

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet. Det er derfor vigtigt, at de oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag.

Se mere om Førskole, SFO og klub

Ordblind i Folkeskolen

Alle ordblinde børn skal have et godt afsæt for at lære og trives. Har du mistanke om, at dit barn er ordblind, er der hjælp at hente.

Se mere om ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune

Ferie- og fridage

Skoleåret har ca. 200 skoledage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Ferieplanen for skoleåret er fælles for alle folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Se ferie- og fridage