Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mit barns hverdag

Læs hvordan vi i tæt samarbejde med forældrene sikrer, at børn i vores dagtilbud har det godt i hverdagen. Find også beskrivelser af kommunens særlige indsatser for at sikre trivsel og læring for alle børn.

I Esbjerg Kommune værner vi om børnenes trivsel og læring, og derfor har vi i de seneste år sat ressourcer af til at opnormere det pædagogiske personale i daginstitutionerne.

Det har givet os nye muligheder for at styrke det grundlæggende fundament i det pædagogiske arbejde på området for 0-5-årige børn og samtidig gå nye veje i udviklingen.

Vi sikrer tryg børnepasning med særlig fokus på: 

Frokostordning

Frokostordning

Nogle institutioner har en forældrebetalt frokostordning. Hvis ordningen ikke er fravalgt i institutionen omfatter den samtlige børn. I nogle aldersintegrerede institutioner er der frokostordning for vuggestuebørnene, mens børnehavebørnene har madpakke med. 

Lukkedage og pasning i andre afdelinger

Vuggestuer og børnehaver
Vi tilbyder pasning på alle hverdage undtagen den 24. december i alle kommunale og selvejende daginstitutionerne. Børnehavedelen i Darum Børneby holder også åbent alle hverdage. 

På feriedage, hvor afdelinger har under 8 tilmeldte børn må afdelingen/daginstitutionen vælge at holde lukket og i stedet tilbyde pasning på andre afdelinger i området.

Lukkedage for børn i dagpleje
I dagplejen er der lukkedage. I uge 29 og 30 tilbyder vi alternativ pasning i gæstedagpleje. På Grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår tilbyder vi pasning i nærliggende daginstitution. 

Vi følger KLs anbefalinger

Godt på vej

KL har beskrevet disse syv anbefalinger for kvaliteten i de danske dagtilbud:

  • Dagtilbud og forældre samarbejder om børns trivsel og læring
  • Dagtilbud skal fremme børns læring
  • Faglig ledelse styrker kvaliteten i dagtilbud
  • Dagtilbud skal fremme social mobilitet
  • Dagtilbud udnytter muligheder ved digitale redskaber
  • Gode rammer og organisering styrker kvaliteten i dagtilbud
  • Sammenhængende læringsforløb er nødvendige

I Esbjerg Kommune lever vi op til anbefalingerne og er meget opmærksomme på at skabe rammerne for det bedst mulige børneliv.