Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pasningsgaranti

Pasningsgarantien betyder, at børn bosat i kommunen i alderen fra 26 uger til 6 år er garanteret et tilbud, om at blive passet i et af vores pasningstilbud.

Der er pasningsgaranti i alle kommuner i Danmark. Det betyder, at alle børn fra 26 uger til skolestart er garanteret pasning i kommunen, hvis forældrene ønsker det.

Senest tre måneder efter barnet er skrevet på ventelisten, skal kommunen tilbyde en plads. Hvis forældrene ønsker at udskyde behovet for pasning i et dagtilbud, udskydes pasningsgarantien tilsvarende.

  • 0-2 årige tilbydes plads i dagpleje eller kommunal/ selvejende daginstitution.
  • 3 årige – og frem til skolestart tilbydes plads i kommunal/ selvejende daginstitution. 

Pasningsgarantien betyder ikke, at der er garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Esbjerg Kommune tilstræber at tilbyde pasning indenfor en opdeling i fire garantidistrikter:

  • Hjerting – Esbjerg NV og Sædding – Gjesing
  • Midt – og Østerbyen, Tjæreborg – Esbjerg Ø og Jerne – Spangsbjerg
  • Bramming
  • Ribe

Se garantidistrikterne på et kort

I hvert garantidistrikt er der også et antal opskrivningsdistrikter, og i hvert opskrivningsdistrikt er der et antal daginstitutioner og enheder.

Daginstitutioner består ofte af flere matrikler og af 0-2 års grupper og grupper fra 3 år til skolestart, som hver for sig betegnes som en enhed. Et dagplejehjem udgør også en enhed.

Tjek om du er berettiget til tilskud

Find ud af om du selv skal gøre noget

Nogle tilskud fratrækkes automatisk, men andre skal du selv søge. Få svar på, om du kan få økonomisk tilskud og find ud af, om du selv skal huske at søge, eller om du får tilskuddet automatisk.

Søskendetilskud fratrækkes automatisk
Tilskuddet trækkes fra din betaling, så du betaler du for den dyreste plads, og derefter får 50% rabat på de resterende pladser.