Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beredskab ved vold eller overgreb mod børn

Hvis et barn er udsat for vold eller overgreb, er der lavet en beredskabsplan, som både fagpersoner og privat personer kan handle ud fra. Herunder kan du læse om, hvordan vores personale skal agere ved vold og seksuelle overgreb mod børn. 

Beredskabet retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Esbjerg Kommune, der i deres arbejde har kontakt med eller får kendskab til børn og unge under 18 år, som kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb.

Formålet med beredskabet er at øge bevidstheden om ansvar og pligter og sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og/eller overgreb.

Beredskabet tager udgangspunkt i Serviceloven og Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik.

I beredskabet tydeliggøres lovgivning på området og viden om forebyggelse, tegn og reaktioner på overgreb.

Konkrete handlevejledninger beskriver, hvilke roller medarbejdere og ledere har, hvordan man skal håndtere bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Opdateret beredskab er vedtaget politisk i juni 2022.

Læs Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge

Straffelovens paragraffer om seksuelle overgreb og vold

Seksuelle overgreb

§ 210 Seksuelt forhold med slægtning i nedadstigende linje
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt forhold med et barn under 15 år
§ 223 Seksuelt forhold med en person under 18 år, som er betroet til undervisning eller opdragelse
§ 224 Køb af seksuelle ydelser af en person under 18 år eller medvirken hertil
§§ 226227 og 235 Optagelse og udbredelse af børnepornografisk materiale eller medvirken hertil
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 234 Salg af seksualiseret materiale til en person under 16 år

Vold

§ 244 Simpel vold
§ 245 Grov vold
§ 243  Psykisk vold