Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beredskab ved vold eller overgreb mod børn og unge

Hvis et barn eller en ung er udsat for vold eller overgreb, er der lavet en beredskabsplan, som både fagpersoner og privat personer kan handle ud fra. Herunder kan du læse om, hvordan vores personale skal agere ved vold og seksuelle overgreb mod børn. 

Alle børn og unge i Esbjerg Kommune har krav på en tryg opvækst. Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at indsatsen rettes mod, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger.

Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Esbjerg Kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet kan desuden bruges som inspiration for andre institutioner, grupper og enkeltpersoner i såvel kommunalt som privat regi.

Beredskabet er udarbejdet for at øge bevidstheden om ansvar og pligter samt sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og/eller overgreb.

På et område, som er meget komplekst både i praksis og i lovgivningen, og som kan vække usikkerhed, handletrang og stærke følelser, kan beredskabet hjælpe os med at huske mange detaljer – og give os overskud til altid at have fokus på barnet/den unge.

Formålet med beredskabet er:

  • At afklare definitioner og begreber.
  • At formidle viden om tegn og signaler på, at et barn/en ung kan være udsat for vold eller overgreb.
  • At øge kendskabet til handlemuligheder og handlepligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller overgreb.
  • At tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører vold eller over- greb.
  • At sikre, at alle ansatte i Esbjerg Kommune, der har kontakt med børn og unge, anvender beredskabet ved vold og overgreb.
  • At skabe et grundlag for at udvikle arbejdet med forebyggelse af vold og overgreb mod børn og unge.

Beredskabet tager udgangspunkt i barnets lov samt i Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik. Indholdet og handlevejledningerne er revideret i 2021, 2022 og 2024 af en arbejdsgruppe i Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur med repræsentation fra Familierådgivningen, Børn og Pædagogik samt Skole.

Læs Beredskab og Handlevejledning ved vold og overgreb mod børn og unge. 

Lise Plougmann Willer
Direktør for Borger & Arbejdsmarked

René G. Nielsen
Direktør for Børn & Kultur

Læs mere om tegn og signaler på fysisk og psykisk vold ved børn og unge, og få gode råd til, hvordan man handler på dem i inspirationskataloget ”Den professionelle tvivl”.

Du kan hente kataloget om Den professionelle tvivl her

Alle har pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis de får kendskab til vold eller overgreb mod et barn eller en ung. Få hjælp og vejledning ved Familierådgivningen på tlf. 76 16 35 08.

Sådan laver du en underretning

Du kan herunder se en oversigt med link til straffelovens paragraffer om seksuelle overgrev og vold. 

Seksuelle overgreb

§ 210 Seksuelt forhold med slægtning i nedadstigende linje
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt forhold med et barn under 15 år
§ 223 Seksuelt forhold med en person under 18 år, som er betroet til undervisning eller opdragelse
§ 224 Køb af seksuelle ydelser af en person under 18 år eller medvirken hertil
§§ 226, 227 og 235 Optagelse og udbredelse af børnepornografisk materiale eller medvirken hertil
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 234 Salg af seksualiseret materiale til en person under 16 år

Vold

§ 244 Simpel vold
§ 245 Grov vold
§ 243  Psykisk vold

 

Bekymrende seksuel adfærd ved børn under 15 år

Har du viden eller mistanke om et barn under 15 år med bekymrende seksuel adfærd, kan du læse mere om det i beredskabsplanenen. Derudover har du mulighed for at få mere vide ved

For mere information om børn, der krænker andre børn, henvises der ligeledes til VIVE´s hjemmeside om emnet.

Forebyggelse og tidlig opsporing

Brug for mere information?

Du kan læse om forebyggelse og tidlig opsporing i Beredskab og Handlevejledning ved vold og overgreb mod børn og unge, men har du brug for mere information, giver vi dig nogle links herunder: 

Værd at vide fra barnets lov

Barnets Lov § 125
Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter BL § 20 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. BL § 124.

Barnets Lov § 126
Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. BL § 124, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må antages for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.

Kontakt Familierådgivningen

Både bekymring for et barns/den unges mistrivsel og udsagn fra barnet/den unge selv eller fra andre om overgreb, skal altid tages alvorligt! Er du i tvivl om noget så kontakt Familierådgivningen på tlf. 76 16 35 08.

Straffelovens paragraffer om seksuelle overgreb og vold

Seksuelle overgreb

§ 210 Seksuelt forhold med slægtning i nedadstigende linje
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt forhold med et barn under 15 år
§ 223 Seksuelt forhold med en person under 18 år, som er betroet til undervisning eller opdragelse
§ 224 Køb af seksuelle ydelser af en person under 18 år eller medvirken hertil
§§ 226227 og 235 Optagelse og udbredelse af børnepornografisk materiale eller medvirken hertil
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 234 Salg af seksualiseret materiale til en person under 16 år

Vold

§ 244 Simpel vold
§ 245 Grov vold
§ 243  Psykisk vold