Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn.

Hvordan kommer jeg i fleksjob?
Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap. Det er Jobcenter Esbjerg, der tager stilling til, om du kan komme i fleksjob. Der er rehabiliteringsteam, der vurderer om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår. 

De generelle betingelser for at få et fleksjob, er dog at:

  • Du skal være under pensionsalderen
  • Du skal have en væsentlig varig nedsat arbejdsevne
  • Du skal have afprøvet alle relevante arbejdstilbud forinden

Hvordan er din økonomi på fleksjob? 
Ansatte i et fleksjob får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder, og herudover et tilskud, der udbetales af kommunen. Man får således løn i fleksjobbet for det antal timer, som fremgår af aftalen med arbejdsgiveren medens kommunen udbetaler kommunen et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Indtil man eventuelt bliver ansat i et  fleksjob er ens økonomi anderledes. Du kan læse mere om økonomi og jobsøgning, hvis du er godkendt til fleksjob her.

Du kan læse mere om arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er i fleksjob ved at klikke her.

Er du ledig og visiteret til fleksjob?
Som ledig og visiteret til fleksjob modtager man ledighedsydelse. Størrelsen på ydelsen varierer alt efter, hvilke betingelser man opfylder. læs mere her

 

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Beregneren viser din samlede månedsindtægt i fleksjob. Indtægten består af:

  • en løn fra arbejdsgiver
  • et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen.

Beregningen er vejledende, og den er baseret på dine oplysninger om løn og arbejdstid. Den løn, du indtaster i beregneren, er inkl. pension og diverse tillæg som fx anciennitetstillæg og funktionstillæg. Du kan højst få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuldtid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet gøres mindre, når løn og fleksløntilskud til sammen overstiger den fulde løn. Du kan beregne din månedsindtægt i et fleksjob ved at klikke her.

 

På de følgende links kan du finde mere information om fleksjob og om de krav og vilkår der er gældende, når man er ansat i fleksjob.

Se stillingsopslag (fleksjob) på Jobnet

På Jobnet kan du se hvilke ledige stillinger der aktuelt findes hvis du søger fleksjob

Søg fleksjob via jobnet

Er du virksomhed og vil tage et socialt ansvar?

Jobcenter Esbjerg tilbyder støtte til virksomheder som gerne vil tage et socialt ansvar ved eksempelvis at ansætte en borger på fleksjob.

Læs mere her

Guide til fleksjob

På Cabi's hjemmeside kan du finde inspiration til og værktøjer til fleksjob

Klik videre her