Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Madaffald

Fra efteråret 2020 skal alle husstande sortere madaffald fra. 

Læs mere om den kommende indsamling af madaffald.

Hvem skal sortere madaffald fra 

Fra efteråret 2020 skal alle husstande i Esbjerg Kommune sortere madaffald fra. Madaffaldet skal sorteres fra i en særskilt affaldsbeholder.
 

Ekstra affaldsbeholder

Vi leverer en beholder til madaffald. Din nuværende skraldespand skal bruges til restaffaldet. Hver husstand får også en køkkenspand og plastposer til madaffaldet.
 

Vi tømmer hver anden uge

Når madaffaldet sorteres fra, vil mængderne af restaffald naturligt falde. Derfor vil spandene til madaffald og restaffald blive tømt hver 14. dag.
 

Mere information

Du modtager information fra os i din e-Boks i løbet af maj måned 2020. 

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Affaldsbeholdere til madaffald

Vi leverer beholdere til madaffald

Madaffaldet skal sorteres fra i en særskilt affaldsbeholder. Du får leveret en beholder til madaffald. Din nuværende skraldespand skal bruges til restaffaldet. Hver husstand får også en køkkenspand og plastposer til madaffaldet.

Fakta

  • Ifølge Regeringens ressourceplan skal 50 % af alt husholdningsaffald genanvendes i alle landets kommuner fra 2022. Esbjerg Kommune besluttede i 2014 at gennemføre forsøg med indsamling af madaffald ved boliger i Tjæreborg. Målet med forsøget var at se, om de 50% genanvendelse kan opnås med særskilt indsamling af madaffald.
  • På baggrund af forsøget besluttede Teknik & Byggeudvalget 3. februar 2017, at der skal indføres indsamling af madaffald ved én familieboliger fra 2020.
  • Ud fra parametrene miljø, service og økonomi har Teknik & Byggeudvalget den 9. marts 2018 vedtaget rammerne for indsamlingsordningen.